Welkom Lisa

Lisa Vanden Daele komt onze praktijk logopedie.gent versterken. Ze is gespecialiseerd in stemstoornissen. Haar interesses liggen voornamelijk in leer-, taal- en spraakstoornissen. Na haar bachelorproef over orale sigmatismen volgde ze bijscholingen in neurowetenschappen in taal en spraak en in selectief mutisme. Vanaf juli start ze in onze groepspraktijk, van harte welkom!