Achtergrond van stotteren

Een overzicht over de achtergrond van stotteren.
Onderstaande items worden uitgediept:
- Wat is stotteren? Herhalingen, verlengingen en blokkeringen.
- Voorkomen / prevalentie
- Genetische predispositie (niet iedereen ontwikkelt echter stotteren)
- Wanneer is het stotteren het ergst?
- Hoe omgaan met stotteren?
- Vechtgedrag (iemand wil niet stotteren en door het vertonen van vechtgedrag probeert hij te ontsnappen aan het stotteren. Het stotteren wordt erger door het vechtgedrag)
- Reacties op stotteren
- Het geven van verkeerde adviezen ('adem eens diep', 'zeg het nog eens', 'zeg het langzaam') leidt tot negatieve gedachten en/of emoties en geeft aanleiding tot meer stotteren
- Vermijden, uitstellen, starten en duwen: dit zijn allemaal secundaire reacties op het stotteren. Ze maken het stotteren complexer
- Hoe helpen?
- Hoe reageren?