Posts

Afwijkende mondgewoonten

Afbeelding
Peter Helderop geeft meer uitleg over afwijkende mondgewoonten en hoe deze kunnen worden opgelost binnen een logopedische setting. Een echte kenner van z'n vakgebied!https://www.youtube.com/watch?v=sY_Svml3bYY&feature=youtu.be

Leesapp voor beginnende lezertjes

Afbeelding
Letterlegger is een app voor de beginnende lezers om woorden te maken. Gebaseerd op leesmethode Veilig leren lezen.

App Blablabla

Afbeelding
De iOS  app Blablabla wordt gebruikt om de stem te visualiseren bij heel jonge kinderen (0-3jaar), autistische kinderen en herseninfarct-patiënten. De zwart-wit lijntekeningen reageren op je stem.https://itunes.apple.com/nl/app/bla-bla-bla/id430815432?mt=8

Math land

Afbeelding
Een leuke app (piratenspel) om kinderen uit het lager onderwijs te motiveren om meer te oefenen voor rekenautomatismen.

Wij zoeken een nieuwe collega!

Wie wil ons team versterken?

Als dynamische groepspraktijk zijn we op zoek zijn naar een gemotiveerde collega om ons huidige team te versterken en de praktijk verder uit te bouwen. Het betreft een 18-tal uren, vanaf juli/augustus of september 2019. We hebben momenteel een wachtlijst, dus een full-time is zeker mogelijk indien gewenst. Je kan gebruik maken van een therapielokaal en een ruim aanbod logopedisch materiaal. Nieuwe materialen worden regelmatig aangekocht afhankelijk van de vraag. Inhoudelijke en administratieve ondersteuning wordt aangeboden indien gewenst. De therapieën gaan door in de praktijk of op school, soms een huisbezoek. We doen regelmatig teambuilding activiteiten om ons team te versterken.
Je staat in voor de behandeling van kinderen en volwassenen met: • Articulatieproblemen en/of afwijkende mondgewoonten • Taalproblemen • Leerproblemen • Stemproblemen * Neurologische stoornissen en/of mimetherapie (is geen must) * Eventueel stotteren (indien gespecialiseerd)
Gevraagd: • D…

Ralfi lezen

Afbeelding
Moeizame lezers kunnen ook terecht bij onderstaande website: Ralfi lezen. Het is een vorm van lezen waarbij ingezet wordt op inhoudelijk interessante teksten op een lager AVI-niveau. Ook het klassikaal samen lezen is er een onderdeel van en dit met als doel de moeizame lezers mee te nemen in de flow van de groep. Dit programma is helemaal gratis.https://www.ralfilezen.nl/

Bouwen met blokken

Afbeelding
In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op wat kinderen leren door te bouwen. Onder andere creativiteit en problem solving skills worden gefinetuned door te spelen en bouwen met concreet materiaal.

Diataal voor kinderen die moeite hebben met lezen

Afbeelding
Diataal ontwikkelt Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal (Diaplus). Interessant voor moeizame lezers. Het programma is wel niet gratis. 

OMFT

Afbeelding
Samen met Hannah volgde ik een erg interessante opleiding rond OMFT (oromyofunctionele therapie) en tandheelkunde. Peter Helderop van KweC zorgde voor een uitmuntende afwisseling van theorie en praktijk, zodat we onmiddellijk alles in de praktijk kunnen toepassen. Er werd veel nadruk gelegd op het belang van het vermijden van verkeerde mondgewoonten zoals duimen en fopspeengebruik, de rustpositie van de tong corrigeren, het aanleren van een correcte slikact en het inzetten van een myobrace. En omdat meten weten is, werken we vanaf heden met de digitale force scale via het measuring station 430.https://kwec.nl/