Actief creatief

Boek rond hoe je creativiteit het best stimuleert bij kinderen. In het boek vind je ideeën rond activiteiten maar ook tips over o.a. het inrichten van een ruimte om de creativiteit te bevorderen.

 Actief creatief Ph. Brasseur Dit boek is geschikt voor ouders, opvoeders en onderwijzers, die de creativiteit van kinderen… en van henzelf willen stimuleren door middel van activiteiten, waaraan zowel volwassenen als kinderen deelnemen. Elk kind is van nature creatief. Het heeft geen volwassene nodig die hem creativiteit bijbrengt. Het moet creativiteit gaan zien als een verrijkende en noodzakelijke activiteit, waarbij iedereen iets van de ander kan leren.
http://www.standaardboekhandel.be/