Mijn mond zit op slot - Selectief Mutisme

Selectief mutisme is een angststoornis waarbij het kind in sommige situaties wel spreekt (thuis) en in andere niet (vaak op school, bij vreemden). De stoornis komt niet vaak voor (7 kinderen op 1000, dus 0,7%).
Als leerkracht is het van belang om de communicatie zoveel mogelijk te ondersteunen, veiligheid te bieden en controle uit te oefenen op negatieve reacties van leeftijdsgenootjes.
Het bieden van een veilig klimaat waar er geen druk ligt op communicatie in combinatie met durfspelletjes samen met de logopediste zijn erg belangrijk.
Een ander belangrijk aspect is het aanbieden van therapie in de situatie waar er niet wordt gesproken (vb. in de klas). Uiteraard wordt er eerst een vertrouwensband opgebouwd in een veilige situatie (praktijk, thuis) en wordt pas later op school behandeld.