Tips rond stotteren


  • Neem de tijd om naar uw kind te luisteren. Zorg ervoor dat u uw kind volledig laat uitspreken en hou oogcontact.
  • Reageer op wat het kind zegt en niet hoe hij/zij iets zegt (inhoud is belanrijker dan vorm).
  • Geef geen verkeerde adviezen  zoals “rustig aan” of  “even adem halen” of "zeg het nog eens" hoe goed dit ook bedoeld is.
  • Stel niet te veel vragen en wacht even voordat u reageert op wat uw kind zegt. Hierdoor ontstaat ruimte en rust om te praten met elkaar. U zorgt dus voor een rustige beurtwisseling en geeft een correct spreekmodel aan het kind.
  • Spreek zelf in een rustig tempo (zie hiervoor - modeling).
  • Probeer uw ongerustheid niet over te dragen op het kind, accepteer de manier van spreken van uw kind, maar negeer het niet, laat uw kind  op een ‘luchtige’ manier merken dat u hoort dat het praten soms wat moeizaam gaat maar maak er geen punt van
  • Pas schaduwen toe: taal bevestigend herhalen en uitlokken zonder het stellen van vragen. Hierbij gebruikt u een wisselende intonatie en een traag spreektempo (zonder dit van het kind te eisen).