Denkgesprekken voeren met kleuters

Taaldenkrelaties zijn erg belangrijk voor de communicatie van jonge kinderen. Vaak gebruiken leerkrachten bij anderstalige kinderen nog een te beperkte woordenschat en een te eenzijdige vraagstelling. Het stimuleren van taaldenkrelaties (wat is hetzelfde, wat is anders,...) en het gebruik van een rijke taal en woordenschat is erg belangrijk op deze leeftijd.

denkgesprek


https://kleutergewijs.wordpress.com/2016/03/20/twee-vliegen-in-een-klap-denkgesprekken-voeren-met-kleuters-met-een-lage-taalvaardigheid/