De stembanden in actie

Via  nasofaryngeale endoscopie kan men een beeld krijgen van de werking van de stembanden.
Hoe lager men foneert, hoe korter de stembanden worden. Meestal zijn de stembanden mooi wit, bij stemmisbruik en/of stembandknobbeltjes kunnen ze rood zijn.

 Afbeeldingsresultaat voor stembanden


https://youtu.be/-XGds2GAvGQ

https://youtu.be/y2okeYVclQo