Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming

WAT IS MIMETHERAPIE?


Mimetherapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming. Hierbij leert de patiënt controle te krijgen over de bewegingen van de aangezichtsspieren. Dit tijdens praten, gelaatsuitdrukkingen, eten en drinken. Mimetherapie is aangewezen voor personen met een perifere aangezichtsverlamming die slechts gedeeltelijk of langzaam herstelt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mimetherapie een gunstige werking heeft op de restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (Beurskens, 2003).

Afbeeldingsresultaat voor mimetherapieMIMETHERAPIE BESTAAT ONDERMEER UIT:


- Uitgebreide bevraging, observatie en metingen van de asymmetrie van het gelaat in rust en bij beweging. Dit aan de hand van registratie op foto en video.
- Het geven van adviezen omtrent praten, eten, drinken, mondhygiëne.
- Massage van het gezicht.
- Oefeningen in functie van het coördineren van de spieren in de aangezichtsmusculatuur
- Oefeningen in functie van de verbetering van oog- en lipsluiting.
- Oefeningen in functie van de gelaatsexpressie.
- Oefeningen in functie van het verminderen van spraakproblemen.DE BEHANDELING:


Als patiënt komt u op regelmatige tijdstippen naar de praktijk voor opvolging van de aangebrachte technieken. De duur en frequentie van de behandeling is individueel verschillend voor iedere patiënt. Het is echter van groot belang dat u ook thuis dagelijks zelfstandig oefent. Hiervoor worden specifieke richtlijnen doorgegeven door de logopedist.

Mimetherapie wordt in onze praktijk uitgevoerd door Heleen Peleman, ze heeft een getuigschrift van een specialisatie in de mimetherapie.