Logopedie bij Parkinsonpatiënten

Ruim 30 000 Belgen leven met de diagnose van de ziekte van Parkinson of een ander parkinsonismesyndroom. Zowel deze patiënten als de mensen uit hun nabije omgeving kunnen zeker en vast beamen dat de ziekte veel verandert, zowel lichamelijk als psychisch. De ziekte genezen, is voorlopig nog onmogelijk. Maar er zijn veel manieren om de symptomen te onderdrukken of te beperken. Medicatie is er daar één van, maar daarnaast zijn ook paramedische therapieën van groot belang. Parkinsonpatiënten kunnen met hun problemen bij diverse disciplines terecht: de kinesitherapeut helpt bij de gang- en evenwichtsproblematiek, de ergotherapeut helpt bij het uitvoeren van alledaagse taken, de diëtist kan geraadpleegd worden om gewichtstoename of -verlies te beperken en na te gaan welke voeding men best combineert met de medicatie. Maar ook een logopedist kan voor diverse moeilijkheden worden ingeschakeld:
- Slikproblemen (moeilijk slikken of zich verslikken).
- Spraakproblemen (stille stem, beperkte articulatie).
- Ademhalingsproblemen (verminderde werking van de ademhalingsspieren).
- Schrijfproblemen (een klein, bijna onleesbaar geschrift)
- Talig-cognitieve problemen (geheugenproblemen, woordvindingsproblemen etc.).

Binnen de logopedische therapieën werken we met bestaande programma’s die speciaal voor parkinsonpatiënten werden ontwikkeld, bijvoorbeeld: Lee Silverman Voice Treatment of Pitch Limiting Voice Treatment. Voor het bevorderen van de ademhaling kan een Voldyne Spirometer worden ingeschakeld. 

Wat kan u, als patiënt of als mantelzorger, van een parkinsonlogopedist verwachten?

  • De therapie steunt op gespecialiseerde kennis omtrent de ziekte (Opleiding Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen).
  • De therapie wordt aangepast aan de noden en behoeften van de patiënt.
  • De patiënt staat centraal en bepaalt mee waaraan wordt gewerkt tijdens de therapie.
  • De partner/mantelzorger of nabije omgeving van de patiënt worden betrokken bij de therapieën en kunnen op de nodige uitleg en ondersteuning rekenen.
  • Er wordt rekening gehouden met de medicatiecyclus (stipte innamemomenten en on-/ off-periodes). - Interdisciplinaire werking: waar nodig communiceer ik met uw huisarts, neuroloog, kinesitherapeut, collega-logopedisten of anderen.


Belangrijk om weten:
Indien uw hospitalisatieverzekering op de hoogte is van de diagnose, zal deze alle gemaakt kosten terugbetalen. Dus ook het remgeld van de logopedische therapie.

In onze praktijk werken we met drie logopedisten die Parkinson behandelen: Heleen Peleman, Athina Dedier en Marijke Meuleman.


Afbeeldingsresultaat voor parkinson

http://www.parkinsonliga.be/