Hoe best stress-klachten voorkomen bij kinderen

Door stress kan vlot redeneren plots niet meer lukken. Kinderen met leerstoornissen tonen vaak tekenen van spanning en kampen met een negatief zelfbeeld, maar ook andere kinderen hebben vaak last van te veel stress.

De oplossing bestaat erin zo positief mogelijk te praten tegen kinderen en veel gemeende complimenten te geven. Verder zijn realistische verwachtingen op korte termijn van belang.

https://www.klasse.be/10892/doet-stress-kind/