Vereniging voor afasie

Mensen met afasie kunnen meer over deze aandoening te weten komen via de vereniging afasie. Er bestaan ook allerlei activiteiten met andere mensen met afasie maar ook rond psycho-educatie. De omgeving wordt hier ook bij betrokken.http://www.afasie.be/