Zeurende moeder is goed voor je carrière

Tja: kinderen met zeurende moeders zouden beter presteren op school, betere carrièrekansen hebben en minder kans hebben op tienerzwangerschappen.
Zeg niet te gauw...


Bewezen: zeurende moeder is goed voor je carrière

https://generationm.be/vriendenfamilie/bewezenzeurendemoedergoedvoorjecarriere