bachelorproefproject

Wie neemt deel aan een onderzoek rond dyslexie bij normaalbegaafde kinderen?
Meer informatie hieronder.

Uitnodiging Focusgroep Sprankel VZW..png wordt weergegeven