OMFT

Samen met Hannah volgde ik een erg interessante opleiding rond OMFT (oromyofunctionele therapie) en tandheelkunde. Peter Helderop van KweC zorgde voor een uitmuntende afwisseling van theorie en praktijk, zodat we onmiddellijk alles in de praktijk kunnen toepassen. Er werd veel nadruk gelegd op het belang van het vermijden van verkeerde mondgewoonten zoals duimen en fopspeengebruik, de rustpositie van de tong corrigeren, het aanleren van een correcte slikact en het inzetten van een myobrace. En omdat meten weten is, werken we vanaf heden met de digitale force scale via het measuring station 430.https://kwec.nl/