Stress bij leerproblemen

Uit een onderzoek van psychologe Francine Jellesma blijkt dat 1 op de 4 kinderen lichamelijke klachten heeft en dat deze klachten in 9 van de 10 gevallen veroorzaakt worden door psychologische stress.https://wijzeroverdebasisschool.nl/stress-kinderen/?fbclid=IwAR2AdK-mOuzG2tef1beEfh3-cWw0Cd_f37XZqLuBGTMx1dGPhTBGMPX6SbM