Werkwijze

Na verwijzing door 
  • de huisarts, 
  • kinderarts, 
  • NKO-arts, 
  • neuroloog, 
  • orthodont 
  • of andere 
kan u bij voorkeur via mail een afspraak maken.

Bij het eerste contact worden de voorgeschiedenis en de problemen in kaart gebracht. Er wordt dan ook een woordje uitleg gegeven rond de verdere praktische werking.
Nadien gebeurt er een diagnostisch onderzoek. Na analyse van het onderzoek is er mogelijkheid tot een nieuw overlegmoment waarin de resultaten kunnen worden besproken en het verslag verder kan toegelicht worden.

Tijdens de behandeling vindt bij schoolgaande kinderen steeds overleg plaats met de school en het CLB.