Team

                                                           


Marijke Meuleman

+32 487 767 234


Master in de logopedische wetenschappen. Gespecialiseerd in stotter- en Hanentherapie alsook in leerstoornissen. De nadruk van de therapie ligt op een geïndividualiseerde aanpak, waarin het kind of de volwassenen centraal staat. Een persoonlijke aanpak op maat wordt voorop gesteld.
 • Manuele facilitatie van de larynx (2021, Dirk Vanneste en Annelies Labaere)
 • Stem in transitie (2021, Katrien Eerdekens)
 • Stottertherapie (CIOOS 2010)
 • Hanen gecertificeerd (2013) (taalproblemen bij jonge kinderen)
 • OMFT specialisatie (Kwec, Peter Helderop 2019)
 • Lee Silverman Voice treatment (2017)
 • Metaphon articulatietherapie (2016)
 • Behandeling van spelling- en rekenstoornissen (2014-2015)
 • Workshops rond dysfasie (2014-2015)
 • Stemworkshops onder leiding van Bernadette Timmerman (2016)
 • Workshops rond leerstoornissen (2014-2016)
 • Stageplaatsen: zelfstandige praktijken


Sofie Matthys

+32 475 286 971

Sofie Matthys studeerde in 2016 als master in de afstudeerrichting logopedie af aan de UGent en versterkt sinds 2018 het team. Sinds juni 2019 is zij ook stemtherapeute na het volgen van het postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen en volgde zij de opleiding tot manuele therapeute bij stemproblemen. Naast het diagnosticeren, behandelen en optimaliseren van stem(problemen) schoolde zij zich bij in het diagnosticeren en behandelen van oromyofunctionele stoornissen bij Peter Helderop en het perfectioneren van de articulatie bij Bernadette Timmermans (optimalisatie van articulatie, B. Timmermans 2019). Zij heeft ook ervaring in het behandelen van taal- en leerproblemen bij kinderen waarbij individualisatie van de behandeling en communicatie met de betrokken partijen centraal staan. Sofie schoolt zich regelmatig bij binnen de domeinen van de leerproblemen/-achterstand en stemproblemen en -optimalisatie. Haar stageplaatsen waren in het AZ Alma, Revalidatiecentrum Ter Sprake en enkele zelfstandige praktijken.
 • Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting
 • Postgraduaat StemMini-symposium 10 jaar postgraduaat stem (Thomas More Antwerpen / 1 oktober 2021)
 • Online symposium – Dyslexie en leesproblemen (SiG; 10 mei 2021)
 • Online cursus ‘Kinesiotaping in de praktijk’ (Anouk De Vleeschauwer)
 • Studiedag Masterclass Lichtenberg methode (Livia Cuypers / 21 september 2020)
 • Webinar Anatomie van de stem… Anders bekeken (Max Elze / 3 mei 2020)
 • Webinar Stemverzorging (Max Elze / 19 april 2020)
 • Online workshop ‘STEM-tips bij beeldbellen' (Katinka Reiss / 16 april 2020)
 • Webinar ‘Telelogopedie: nood breekt wet’ (Thomas More Antwerpen / 1 april 2020)
 • Webinar ‘Starten met telelogopedie - de basis’ (D-teach / 28 maart 2020)
 • Webinar ‘Online werken voor zorgprofessionals’ (Bram van der Boom, Bart Vemer, dr. Tim Wind en Tom van Daele / 24 maart 2020)
 • LaxVox: Introduction Workshop (Gert Leunen & Katrien Eerdekens / 27 januari 2020)
 • Manuele technieken in de stemtherapie (Thomas More Antwerpen / 2019-2020)
 • Workshop Flowball (Lieve Jansen / 5 september 2019)
 • Workshop Optimalisatie van articulatie (Bernadette Timmermans / 4 juli 2019)
 • Gentse Dag van de Stem (HoGent / 24 april 2019)
 • Werelddag van de Stem (AZ Sint-Jan Gertie Van den Driessche / 16 april 2019)
 • Basiscursus OMFT ‘Logopedie en Tandheelkunde’ (Peter Helderop / 15 en 16 februari 2018)
 • Symposium ouderbegeleiding 2017, taalstoornissen (VVL / 16 oktober 2017)
 • Workshop ‘Sprint voor logopedisten’ (Jabbla / 14 september 2017)
 • Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere o.l.v. Ingrid Herreman (SIG / 27 april 2017)
 • Gentse Dag van de Stem (AZ Maria Middelares Gent / 19 april 2017)
 • Herfstsymposium STEM ‘Nieuwe tools en technieken voor diagnostiek en therapie’ (Universiteit Gent / 30 november 2016)

Hannah Hordies

+32 484 969 029

 • Master of science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • Master Management en beleid in de gezondheidszorg
 • OMFT basiscursus(Kwec Peter Helderop 2019)
 • Opleiding Sprint voor logopedisten (2018)
 • Technisch lezen, 2-daagse bijscholing bij Kwec (2020)
 • Moeilijk verstaanbare kinderen snel en efficiënt verstaanbaar maken a.d.h.v Hodson en Paden (2021)
 • Webinars: starten met telelogopedie, automatiseren kun je leren, spelling zo oefen je effectief (2021)
 • Stageplaatsen: Reva UZ Gent, UZ VUB dienst kinderneurologie, zelfstandige praktijk

Iris Sacharias

+32 474 136 155

Iris studeerde in 2018 als bachelor in de logopedie af aan Artevelde Hogeschool Gent en versterkt sinds 2020 het team. Haar bachelorproef beschreef de invloed van steminzet op de stemkwaliteit. Ze heeft een achtergrond in zang en muziek (lichte muziek – Kunsthumaniora Antwerpen) en is gepassioneerd door de stem. Ze volgde de opleiding manuele technieken in stemtherapie (Annelies Labaere en Dirk Vanneste) en een inleiding tot de lichtenbergermethode bij Priske Dehandschutter. Deze opleidingen gecombineerd met intensief emotioneel lichaamswerk brengen haar tot een psychosomatische aanpak bij het behandelen van stemproblemen en stemstoornissen. Naast stempatiënten helpt Iris professionele stemgebruikers, mensen met articulatieproblemen en kinderen en jongeren met leerproblemen.
 • Webinar: Masterclass Hoogbegaafdheid (Adrienne van den Bos, 2021)
 • Vorming Manuele Technieken in Stemtherapie (Annelies Labaere en Dirk Vanneste, 2020-2021)
 • Workshop Lichtenbergmethode: klanklessen voor een vrije stem (Priske Dehandschutter 2019)
 • Workshops ‘Singing With Your Heart and Soul’ en ‘Creative with Voice and Sound’ (An Meeusen 2017, PEVOC 12)
 • Workshop ‘Effort or tension? An efficient use of your voice in the style you want’ (Katrien van Opstal 2017, PEVOC 12)
 • Stageplaatsen: AZ Jan Palfijn Gent, HTISA taalondersteuning aan anderstaligen in het BSO en TSO, zelfstandige praktijken
 • 7de jaar Lichte Muziek, instrument Zang aan De!Kunsthumaniora Antwerpen

Noa Vanderdonckt

+32 470 558 237

Noa Vanderdonckt studeerde af in 2020 als master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting logopedie aan UGent. Zij volgde stage in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (communicatie- en taalstoornissen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand) en twee zelfstandige praktijken (taal-, articulatie-, leer- en stemstoornissen, OMFT en stotteren). Ze deed ervaring op binnen verscheidene domeinen van de logopedie. Noa deed eveneens een vakantiejob in een leefgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking, daar deze doelgroep haar enorm aansprak. Na haar stageplaats bij Logopedie Gent, versterkte ze het team in augustus 2020. Noa volgde tal van webinars die aansloten binnen haar interessegebied. In de toekomst is zij van plan zich verder te verdiepen in de taal- en leerstoornissen. Patiënten met leer-, taal-, stem- en articulatiestoornissen kunnen bij haar terecht.

Master of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen.

Online lessen:
 • Stuttering treatment: treating the whole disorder
 • Voice and communication across the gender continuum
 • Dysphagia in patients with dementia: what’s the speech language pathologist to do?
 • AAC and aphasia: an update on the evidence
 • Intervening with selective mutism: the nuts and bolts of behavioural treatment
 • Multilingualism for monolingual clinicians: narrative and vocabulary assessment options
 • Vocal cord dyfunction: evidence-based treatment
Webinars:
 • Werkgeheugen en taalstoornissen (Pearson Academy)
 • Hoe herken je toekomstige leesproblemen? (Thomas More)
 • De rol van executieve functies bij leren lezen (Thomas More)
 • Sprintplus infosessie (Jabbla)
 • Leerstoornissen - sterktes en zwaktes - do’s en don’ts (Eureka Leuven)
Studiedagen:
 • 18 e symposium logopedie en audiologie: research in logopedie en audiologie met een
 • knipoog naar de dagelijkse praktijk (UGent)
 • Studiedag en materialenbeurs logopedie: het nieuwe SpraakKlankOnderzoek in Asisto; een
 • autismevriendelijke logopedische sessie; myofunctioneel onderzoek: meten is weten
 • (Arteveldehogeschool)
 • 19 e symposium logopedische wetenschappen: meertaligheid (UGent)
 • Studiedag DIAS en TIAS voor mensen met spraakapraxie (Thomas More)
 • Symposium stemstoornissen 2019 (UZA)