Team

                                                           


Marijke Meuleman

+32 487 767 234


Master in de logopedische wetenschappen. Gespecialiseerd in stotter- en Hanentherapie alsook in leerstoornissen. De nadruk van de therapie ligt op een geïndividualiseerde aanpak, waarin het kind of de volwassenen centraal staat. Een persoonlijke aanpak op maat wordt voorop gesteld.
 • Manuele facilitatie van de larynx (2021, Dirk Vanneste en Annelies Labaere)
 • Stem in transitie (2021, Katrien Eerdekens)
 • Stottertherapie (CIOOS 2010)
 • Hanen gecertificeerd (2013) (taalproblemen bij jonge kinderen)
 • OMFT specialisatie (Kwec, Peter Helderop 2019)
 • Lee Silverman Voice treatment (2017)
 • Metaphon articulatietherapie (2016)
 • Behandeling van spelling- en rekenstoornissen (2014-2015)
 • Workshops rond dysfasie (2014-2015)
 • Stemworkshops onder leiding van Bernadette Timmerman (2016)
 • Workshops rond leerstoornissen (2014-2016)
 • Stageplaatsen: zelfstandige praktijken


Sofie Matthys

+32 475 286 971

Sofie Matthys studeerde in 2016 als master in de afstudeerrichting logopedie af aan de UGent en versterkt sinds 2018 het team. Sinds juni 2019 is zij ook stemtherapeute na het volgen van het postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen en volgde zij de opleiding tot manuele therapeute bij stemproblemen. Naast het diagnosticeren, behandelen en optimaliseren van stem(problemen) schoolde zij zich bij in het diagnosticeren en behandelen van oromyofunctionele stoornissen bij Peter Helderop en het perfectioneren van de articulatie bij Bernadette Timmermans (optimalisatie van articulatie, B. Timmermans 2019). Zij heeft ook ervaring in het behandelen van taal- en leerproblemen bij kinderen waarbij individualisatie van de behandeling en communicatie met de betrokken partijen centraal staan. Sofie schoolt zich regelmatig bij binnen de domeinen van de leerproblemen/-achterstand en stemproblemen en -optimalisatie. Haar stageplaatsen waren in het AZ Alma, Revalidatiecentrum Ter Sprake en enkele zelfstandige praktijken.
 • Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting
 • Postgraduaat StemMini-symposium 10 jaar postgraduaat stem (Thomas More Antwerpen / 1 oktober 2021)
 • Online symposium – Dyslexie en leesproblemen (SiG; 10 mei 2021)
 • Online cursus ‘Kinesiotaping in de praktijk’ (Anouk De Vleeschauwer)
 • Studiedag Masterclass Lichtenberg methode (Livia Cuypers / 21 september 2020)
 • Webinar Anatomie van de stem… Anders bekeken (Max Elze / 3 mei 2020)
 • Webinar Stemverzorging (Max Elze / 19 april 2020)
 • Online workshop ‘STEM-tips bij beeldbellen' (Katinka Reiss / 16 april 2020)
 • Webinar ‘Telelogopedie: nood breekt wet’ (Thomas More Antwerpen / 1 april 2020)
 • Webinar ‘Starten met telelogopedie - de basis’ (D-teach / 28 maart 2020)
 • Webinar ‘Online werken voor zorgprofessionals’ (Bram van der Boom, Bart Vemer, dr. Tim Wind en Tom van Daele / 24 maart 2020)
 • LaxVox: Introduction Workshop (Gert Leunen & Katrien Eerdekens / 27 januari 2020)
 • Manuele technieken in de stemtherapie (Thomas More Antwerpen / 2019-2020)
 • Workshop Flowball (Lieve Jansen / 5 september 2019)
 • Workshop Optimalisatie van articulatie (Bernadette Timmermans / 4 juli 2019)
 • Gentse Dag van de Stem (HoGent / 24 april 2019)
 • Werelddag van de Stem (AZ Sint-Jan Gertie Van den Driessche / 16 april 2019)
 • Basiscursus OMFT ‘Logopedie en Tandheelkunde’ (Peter Helderop / 15 en 16 februari 2018)
 • Symposium ouderbegeleiding 2017, taalstoornissen (VVL / 16 oktober 2017)
 • Workshop ‘Sprint voor logopedisten’ (Jabbla / 14 september 2017)
 • Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere o.l.v. Ingrid Herreman (SIG / 27 april 2017)
 • Gentse Dag van de Stem (AZ Maria Middelares Gent / 19 april 2017)
 • Herfstsymposium STEM ‘Nieuwe tools en technieken voor diagnostiek en therapie’ (Universiteit Gent / 30 november 2016)

Hannah Hordies

+32 484 969 029

 • Master of science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • Master Management en beleid in de gezondheidszorg
 • OMFT basiscursus(Kwec Peter Helderop 2019)
 • Opleiding Sprint voor logopedisten (2018)
 • Technisch lezen, 2-daagse bijscholing bij Kwec (2020)
 • Moeilijk verstaanbare kinderen snel en efficiënt verstaanbaar maken a.d.h.v Hodson en Paden (2021)
 • Webinars: starten met telelogopedie, automatiseren kun je leren, spelling zo oefen je effectief (2021)
 • Stageplaatsen: Reva UZ Gent, UZ VUB dienst kinderneurologie, zelfstandige praktijk


Noa Vanderdonckt

+32 470 558 237

Noa Vanderdonckt studeerde af in 2020 als master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting logopedie aan UGent. Zij volgde stage in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (communicatie- en taalstoornissen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand) en twee zelfstandige groepspraktijken (taal-, articulatie-, leer- en stemstoornissen, OMFT en stotteren). Ze deed ervaring op binnen verscheidene domeinen van de logopedie. Noa deed eveneens een vakantiejob in een leefgemeenschap voor volwassenen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Na haar stageplaats bij Logopedie Gent, versterkte ze het team in augustus 2020. In 2022 volgde Noa een basiscursus VGT (Vlaamse Gebarentaal) en een cursus hoortraining. Ze zal tevens de cursus VGT 2 volgen en is van plan zich verder bij te scholen op vlak van hoortraining. Patiënten met leer-, taal-, articulatie-, en hoorstoornissen kunnen bij haar terecht. Webinars:
 •  Webinar: Sprintplus infosessie (Jabbla)
 • Webinar: Leerstoornissen - sterktes en zwaktes - do’s en don’ts (Eureka Leuven)
Opleidingen:
 •  VGT 1 (Vlaamse GebarentaalCentrum, 2022)
 • Hoortraining doe je zo (Logo Limi, 2022)


Alina Lodewyckx

+32 477 06 23 71


Alina maakt sinds 2022 deel uit van het team van Logopedie Gent. Ze studeerde af in 2022 af als master of science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting logopedie aan de UGent. Binnen haar stages in een Centrum voor Ambulante Revalidatie en een zelfstandige groepspraktijk deed ze ervaring op in verscheidene logopedische domeinen bij kinderen en volwassenen: taal-, leer-, articulatiestoornissen, stemstoornissen, OMFT en afasie. Als taal- en leertherapeut gaat ze graag creatief aan de slag om een spelelement aan logopedische doeleinden te koppelen. Ook zij hecht belang aan een geïndividualiseerde aanpak en aan voldoende communicatie tussen alle betrokken partijen. Ze volgt bijscholingen om evidence-based therapeutische aanpak te kunnen garanderen. Verder zal ze zich in 2022-2023 specialiseren binnen de neurologopedie door middel van een vrijwillige stage.
 • Opleidingssymposium stotteren (LAW / 29 april 2022
 • Vorming SimpTell, webgebaseerde telegramstijltherapie voor mensen met chronische afasie (Thomas More Antwerpen / 24 april 2022)
 • Webinar 'interventie in grammatica' (SPTF/ 6 november 2021)
 • Vorming Syntactische afasietherapie: een nieuw behandelprogramma (Thomas More Antwerpen / 20 mei 2021)
 • Webinar 'Palatoschisis' (GALA / 26 februari 2021)
 • Webinar 'Stottertherapiëen bij kleuters in model gebracht' ( Sabine Van Eerdenbrugh / 10 februari 2021)
 • Webinar ‘Meertalige therapie voor meertalige kinderen?’  (Thomas More Antwerpen / 2020)
 • Webinar ‘CommuniCare: beter praten met mensen met afasie’  (Thomas More Antwerpen / 2020)
 • Webinar 'Telelogopedie: Nood breekt wet!' (Thomas More Antwerpen / 1 april 2020)
 • Symposium stemstoornissen 2019 (UZ Antwerpen / 18 november 2019)
 • Opleidingssymposium Meertaligheid: Impact of logopedische diagnostiek en behandeling (LAW / 22 oktober 2019)